ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 郑州外资企业服务中心 - RSS邮äšg订阅 http://www.bwmaw.tw 标题 ¾|‘站名称 http://www.bwmaw.tw 邮箱 zh-cn 10 http://www.bwmaw.tw/rule/67142.html 市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于开展防震减灄¡¤ºèŒƒåŒºåŽ¿åˆ›å»ºæ´»åŠ¨çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于开展防震减灄¡¤ºèŒƒåŒºåŽ¿åˆ›å»ºæ´»åŠ¨çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67142.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67142.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67142.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67141.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步加å¼ø™žR辆违法超限超载治理工作的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步加å¼ø™žR辆违法超限超载治理工作的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67141.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67141.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67141.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67140.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于做好小麦吸‹¹†è™«é˜²æŽ§å·¥ä½œçš„紧急通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于做好小麦吸‹¹†è™«é˜²æŽ§å·¥ä½œçš„紧急通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67140.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67140.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67140.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67139.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步推˜q›ä¸­ž®ä¼ä¸šæœåŠ¡ä½“¾pÕd¾è®„¡š„实施意见ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步推˜q›ä¸­ž®ä¼ä¸šæœåŠ¡ä½“¾pÕd¾è®„¡š„实施意见ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67139.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67139.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67139.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67138.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?4受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´ç”µå­æ”¿åŠ¡è€ƒæ ¸æŒ‡æ ‡çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?4受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´ç”µå­æ”¿åŠ¡è€ƒæ ¸æŒ‡æ ‡çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67138.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67138.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67138.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67137.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´å†œä½œç‰©¿U¸ç§†¾l¼åˆåˆ©ç”¨å’Œç¦çƒ§å·¥ä½œå®žæ–½æ–¹æ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´å†œä½œç‰©¿U¸ç§†¾l¼åˆåˆ©ç”¨å’Œç¦çƒ§å·¥ä½œå®žæ–½æ–¹æ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67137.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67137.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67137.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67136.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市厂办大集体改革实施细则的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市厂办大集体改革实施细则的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67136.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67136.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67136.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67135.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´æ•´æ²»è¿æ³•æŽ’污企业保障群众健åºïLŽ¯ä¿ä¸“™å¹è¡ŒåŠ¨å·¥ä½œæ–¹æ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´æ•´æ²»è¿æ³•æŽ’污企业保障群众健åºïLŽ¯ä¿ä¸“™å¹è¡ŒåŠ¨å·¥ä½œæ–¹æ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67135.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67135.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67135.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67134.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市¾~“解城市交通拥堵三òq´è¡ŒåŠ¨æ–¹æ¡ˆï¼ˆ2012-2014òqß_¼‰çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市¾~“解城市交通拥堵三òq´è¡ŒåŠ¨æ–¹æ¡ˆï¼ˆ2012-2014òqß_¼‰çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67134.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67134.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67134.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67133.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?1受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发市环保局关于西安å¸?012òq´ä¸»è¦æ±¡æŸ“物减排实施æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?1受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发市环保局关于西安å¸?012òq´ä¸»è¦æ±¡æŸ“物减排实施æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67133.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67133.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67133.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67132.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于深入开展安全生产大‹‚€æŸ¥çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于深入开展安全生产大‹‚€æŸ¥çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67132.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67132.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67132.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67131.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于做å¥?012òq´é˜²ç‘Ö‡ç¾æ—¥ä¸»é¢˜å®£ä¼ å‘¨æ´»åŠ¨çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于做å¥?012òq´é˜²ç‘Ö‡ç¾æ—¥ä¸»é¢˜å®£ä¼ å‘¨æ´»åŠ¨çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67131.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67131.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67131.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67130.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市˜qŽæŽ¥å›½å®¶å«ç”ŸåŸŽå¸‚复审动员æš?011òq´åº¦˜qŽä¸–园提升城市管理水òq›_·¥ä½œè¡¨å½°å¤§ä¼šä¸Šè®²è¯çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市˜qŽæŽ¥å›½å®¶å«ç”ŸåŸŽå¸‚复审动员æš?011òq´åº¦˜qŽä¸–园提升城市管理水òq›_·¥ä½œè¡¨å½°å¤§ä¼šä¸Šè®²è¯çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67130.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67130.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67130.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67129.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发陕西省人民政府办公厅关于加强民间融资监‹¹‹ä¸¥åŽ‰æ‰“击非法金融活动的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发陕西省人民政府办公厅关于加强民间融资监‹¹‹ä¸¥åŽ‰æ‰“击非法金融活动的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67129.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67129.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67129.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67128.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市人口和计划生育工作会上讲话的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市人口和计划生育工作会上讲话的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67128.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67128.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67128.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67127.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?4受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发陕西省打击和防控内òq•äº¤æ˜“联席会议办公室关于做好行政机关涉及上市公司内幕信息½Ž¡ç†å·¥ä½œçš„意见的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?4受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发陕西省打击和防控内òq•äº¤æ˜“联席会议办公室关于做好行政机关涉及上市公司内幕信息½Ž¡ç†å·¥ä½œçš„意见的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67127.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67127.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67127.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67126.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?1受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步加强和完善全市服务业统计工作的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?1受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步加强和完善全市服务业统计工作的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67126.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67126.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67126.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67125.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市打击和防控资本市场内òq•äº¤æ˜“联席会议制度的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市打击和防控资本市场内òq•äº¤æ˜“联席会议制度的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67125.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67125.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67125.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67124.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市政府¾pȝ»Ÿâ€œå…¨åŠ›æŠ“落实¼‹®ä¿åŒè¿‡åŠâ€åŠ¨å‘˜å¤§ä¼šä¸Šè®²è¯çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市政府¾pȝ»Ÿâ€œå…¨åŠ›æŠ“落实¼‹®ä¿åŒè¿‡åŠâ€åŠ¨å‘˜å¤§ä¼šä¸Šè®²è¯çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67124.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67124.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67124.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67123.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立西安市污染减排工作办公室的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立西安市污染减排工作办公室的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67123.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67123.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67123.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67122.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´å¸‚区县领导包城区(县城åQ‰é‡ç‚ÒŽ²³é“水库水ç”늫™åŠæ·¤åœ°åé˜²æ±›è´£ä“Q人名单的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012òq´å¸‚区县领导包城区(县城åQ‰é‡ç‚ÒŽ²³é“水库水ç”늫™åŠæ·¤åœ°åé˜²æ±›è´£ä“Q人名单的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67122.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67122.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67122.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67121.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012中国西安国际¿U‘学技术äñ”业博览会暨第七届中国西安国际高新技术成果交易会æ€ÖM½“æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012中国西安国际¿U‘学技术äñ”业博览会暨第七届中国西安国际高新技术成果交易会æ€ÖM½“æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67121.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67121.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67121.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67120.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?1受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于è{发市房管局加强城区危漏房屋防护防汛工作æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?1受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于è{发市房管局加强城区危漏房屋防护防汛工作æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67120.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67120.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67120.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67119.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012西安国际汽èžR工业展览会æ€ÖM½“æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012西安国际汽èžR工业展览会æ€ÖM½“æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67119.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67119.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67119.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67118.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发重点区域èžR辆超限超载运输专™åҎ•´æ²Õd·¥ä½œå®žæ–½æ–¹æ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发重点区域èžR辆超限超载运输专™åҎ•´æ²Õd·¥ä½œå®žæ–½æ–¹æ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67118.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67118.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67118.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67117.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于市政府¿U˜ä¹¦é•¿å‰¯¿U˜ä¹¦é•¿å’ŒåŽ…领导同志工作分工的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于市政府¿U˜ä¹¦é•¿å‰¯¿U˜ä¹¦é•¿å’ŒåŽ…领导同志工作分工的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67117.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67117.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67117.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67116.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于命å?011òq´åº¦å¸‚çñ”园林式单位园林式居住区的通报ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于命å?011òq´åº¦å¸‚çñ”园林式单位园林式居住区的通报ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67116.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67116.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67116.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67115.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立西安市低碳交通运输体¾pÕd¾è®ùN¢†å¯¼å°¾l„的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?0受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立西安市低碳交通运输体¾pÕd¾è®ùN¢†å¯¼å°¾l„的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67115.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67115.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67115.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67114.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于命å?011òq´åº¦å¸‚çñ”园林式单位园林式居住区的通报ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?3受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于命å?011òq´åº¦å¸‚çñ”园林式单位园林式居住区的通报ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67114.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67114.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67114.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67113.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发市防汛抗旱指挥部办公室2012òq´æ¸­æ²Œ™¥¿å®‰è¾–区防‹zªé¢„案的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?2受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅è{发市防汛抗旱指挥部办公室2012òq´æ¸­æ²Œ™¥¿å®‰è¾–区防‹zªé¢„案的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67113.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67113.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67113.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67112.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?4受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于做å¥?012òq´é«˜è€ƒä¸­è€ƒæœåŠ¡ä¿éšœå·¥ä½œçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?4受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于做å¥?012òq´é«˜è€ƒä¸­è€ƒæœåŠ¡ä¿éšœå·¥ä½œçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67112.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67112.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67112.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67111.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市2012òq´çº é£Žå·¥ä½œä¼šè®®ä¸Šè®²è¯çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市2012òq´çº é£Žå·¥ä½œä¼šè®®ä¸Šè®²è¯çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67111.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67111.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67111.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67110.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步做好西安市2012òq´æƒ æ°‘实事落实工作的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?5受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于进一步做好西安市2012òq´æƒ æ°‘实事落实工作的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67110.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67110.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67110.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67109.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整市æ²È†è½¦è¾†­‘…限­‘…蝲工作领导ž®ç»„¾l„成人员的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整市æ²È†è½¦è¾†­‘…限­‘…蝲工作领导ž®ç»„¾l„成人员的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67109.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67109.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67109.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67108.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市强工业稳增长大会上讲话的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?6受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发董军市长在全市强工业稳增长大会上讲话的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67108.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67108.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67108.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67107.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发第一届中国(北京åQ‰å›½é™…服务èåN易交易会西安市代表团工作æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发第一届中国(北京åQ‰å›½é™…服务èåN易交易会西安市代表团工作æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67107.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67107.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67107.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67106.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整市ž®äº•å·¥ä½œé¢†å¯¼ž®ç»„成员的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?7受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整市ž®äº•å·¥ä½œé¢†å¯¼ž®ç»„成员的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67106.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67106.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67106.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67105.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整西安市防汛抗旱指挥部成员单位及分工的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整西安市防汛抗旱指挥部成员单位及分工的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67105.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67105.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67105.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67104.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于开展全市房屋ä‹É用安全排查工作的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?9受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于开展全市房屋ä‹É用安全排查工作的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67104.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67104.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67104.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67103.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立西安市国家教育考试标准化考点å»ø™®¾é¢†å¯¼ž®ç»„的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?8受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立西安市国家教育考试标准化考点å»ø™®¾é¢†å¯¼ž®ç»„的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67103.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67103.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67103.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67102.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?00受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市建筑工程机动车非机动车停车位配徏标准的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?00受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市建筑工程机动车非机动车停车位配徏标准的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67102.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67102.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67102.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67101.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?10受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012中国‹Æ§äºšå›½é™…军民¾l“合暨新兴äñ”业博览会æ€ÖM½“æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?10受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印å?012中国‹Æ§äºšå›½é™…军民¾l“合暨新兴äñ”业博览会æ€ÖM½“æ–ÒŽ¡ˆçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67101.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67101.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67101.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67100.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?11受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整市ž®åŸŽé•‡å¾è®‘Ö·¥ä½œé¢†å¯¼å°¾l„成员的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?11受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于调整市ž®åŸŽé•‡å¾è®‘Ö·¥ä½œé¢†å¯¼å°¾l„成员的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67100.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67100.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67100.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67098.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?01受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市2012òq´ç»‹¹Žä½“制改革工作要点的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?01受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发西安市2012òq´ç»‹¹Žä½“制改革工作要点的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67098.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67098.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67098.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67097.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?12受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发市¾l“核病防治规划(2011-2015òqß_¼‰çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?12受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发市¾l“核病防治规划(2011-2015òqß_¼‰çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67097.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67097.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67097.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67096.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?02受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于认真做å¥?012òq´æŠ•å…¥äñ”å‡ø™°ƒæŸ¥å·¥ä½œçš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?02受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于认真做å¥?012òq´æŠ•å…¥äñ”å‡ø™°ƒæŸ¥å·¥ä½œçš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67096.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67096.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67096.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67095.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?13受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发调整全市高龄老äh生活保健补脓标准意见的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?13受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发调整全市高龄老äh生活保健补脓标准意见的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67095.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67095.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67095.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67094.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?03受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立市加快工业发展领导ž®ç»„的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?03受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立市加快工业发展领导ž®ç»„的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67094.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67094.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67094.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67093.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?14受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发〈西安市¾|‘上挂牌å‡ø™®©å›½æœ‰å»ø™®¾ç”¨åœ°ä½¿ç”¨æƒè§„则〉(试行åQ‰çš„通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?14受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于印发〈西安市¾|‘上挂牌å‡ø™®©å›½æœ‰å»ø™®¾ç”¨åœ°ä½¿ç”¨æƒè§„则〉(试行åQ‰çš„通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67093.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67093.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67093.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> <item> <guid>http://www.bwmaw.tw/rule/67092.html</guid> <title>市政办发ã€?012ã€?15受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立市供热计量攚w©é¢†å¯¼ž®ç»„的通知ã€?/title> <author>admin</author> <description><![CDATA[市政办发ã€?012ã€?15受÷€Šè¥¿å®‰å¸‚人民政府办公厅关于成立市供热计量攚w©é¢†å¯¼ž®ç»„的通知ã€? 分类åQ?a href="http://www.bwmaw.tw/rule/" title="市çñ”法规" target="_blank">市çñ”法规</a> <a href="http://www.bwmaw.tw/rule/67092.html" title="阅读全文" target="_blank">阅读全文</a> ]]></description> <link>http://www.bwmaw.tw/rule/67092.html</link> <category domain="http://www.bwmaw.tw/rule/67092.html">市çñ”法规</category> <pubDate>2019-08-03</pubDate> </item> </channel> </rss> <a href="http://www.bwmaw.tw/">΢ÐŲ¶Óã´ó½±Èü¹ó×å</a> <a href="http://www.hlwuik.icu">ÅÅÁÐÎ帴ʽ¼Û¸ñ</a> <a href="http://www.jjlugy.icu">¸£²Ê30Ñ¡5½±½ð¶àÉÙ</a> <a href="http://www.wiclilh.com.cn">ʱʱ²Ê×ÀúÊ·¼Ç¼</a> <a href="http://www.mivehe.icu">ÀÖȤÆåÅÆƽ̨</a> <a href="http://www.ueatgs.icu">½­Î÷ʱʱÄÄÀﹺÂò</a> <a href="http://www.mmzfvu.icu">·Ö·Ö²ÊÎÒΪʲôһֱÊä</a> <a href="http://www.hxyxgc.icu">ÅÅÎå½ñÍíÉÏ¿ªÊ¼½á¹û</a> <a href="http://www.jzixdq.icu">pk10°ËÂë¹öÑ©Çò¹«Ê½</a> <a href="http://www.kekjyc.co">È«Ìì±±¾©Èüpk10¹æÔò</a> <a href="http://www.ypkmav.icu">¸£Àû²ÊƱÀïÃæÓм«ËÙÈü³µÂð</a> <a href="http://www.mjrpgx.icu">ºÚÁú½­¸£²Êʱʱ²Ê×ßÊÆͼ±í</a> <a href="http://www.izltog.icu">ËÄ´¨Ê±Ê±appÏÂÔØÊÖ»ú°æÏÂÔØÊÖ»ú°æÏÂÔØ</a> <a href="http://www.iqdtsl.co">ÖØÇìʱʱ¼Æ»®Ôõô×ö</a> <a href="http://www.hibkfe.icu">¹óÖÝ11Ñ¡Îå5¿ª½±½á¹û</a> <a href="http://www.kiwfre.icu">ÄÏÔÁ·ç²É36Ñ¡7½ñÍí¿ª½±ºÅÂë</a> <a href="http://www.ctzonf.icu">ÅÅÁÐÎå¼¼ÇÉÎÈ׬</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>